Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle bestellingen, aanbiedingen en overeenkomsten van The Colour Bee zijn de hierna genoemde voorwaarden van toepassing. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u akkoord gaat met deze voorwaarden.

 Artikel 2. Betalingen en bestellingen

2.1 Bestellingen worden pas uitgevoerd na vooruitbetaling per bank of via Ideal.

2.2 Betaling is mogelijk op (een van) de wijze(n) zoals is aangegeven tijdens het bestelproces. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van de bijschrijving op de bankrekening van The Colour Bee: The Colour Bee IBAN NL81 RABO 0356413748.

2.3 Indien de door u bestelde stof of een pakket tijdelijk niet verkrijgbaar is, worden deze zo snel mogelijk na geleverd.

Artikel 3. Leveringen

3.1 De levertijd gaat in zodra de betaling is bijgeschreven op de rekening van The Colour Bee.

3.2 Verzending is normaal gesproken binnen 2 tot 3 werkdagen. Wij hebben vrijwel alle artikelen op voorraad. Is een artikel tijdelijk niet op voorraad, dan bestellen wij het bij de groothandel. Gewoonlijk betekent dit 1 week vertraging. Heeft de groothandel het ook niet op voorraad, dan ontvangt u van ons bericht over de levertijd, en kunt u uw order kosteloos annuleren of de overeenkomst ontbinden zonder nadere ingebrekestelling. Tijdens beursdagen kan het voorkomen dat een bestelling iets later verstuurd wordt.

3.3 Overschrijding van de leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren of de overeenkomst te ontbinden.

3.4 The Colour Bee is niet aansprakelijk voor verlies en/of beschadiging tijdens de verzending door derden. Indien een pakketje beschadigd bij u wordt afgeleverd, dient u hier direct melding van te maken bij The Colour Bee.

3.5 Artikelen worden verstuurd via DPD of derden of kunnen worden afgehaald (op afspraak) aan ons huisadres: Kloostermanswijk WZ 43 in Klazienaveen. Bij afhalen worden er geen verzendkosten in rekening gebracht.

3.6 U heeft de verplichting om bij aflevering te controleren of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Is dit niet het geval, dan dient u ons uiterlijk binnen 3 werkdagen na aflevering daarvan schriftlelijk in kennis te stellen.

3.7 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, dan heeft The Colour Bee de keuze de producten na retournering te vervangen of de factuurwaarde te restitueren.

 Artikel 4. Ruilen en retourneren

4.1 U kunt geen stoffen en/of stofpakketten ruilen of retourneren, dit vanwege het feit dat de stoffen die u bestelt, voor u op maat gesneden zijn. Mocht er onverhoopt een fabricagefout in een stof zitten, dan kunt u contact hierover opnemen met The Colour Bee.

4.2 Boeken kunnen niet geruild worden.

4.3 Patronen kunnen niet geruild worden.

4.4 Overige artikelen kunt u ruilen, binnen 2 weken, in originele staat. Wanneer een verpakking beschadigd is of open is geweest, kan het artikel niet geruild worden. De kosten van retourzendingen zijn voor rekening van de koper tenzij de fout bij The Colour Bee ligt. Indien u afziet van de koop, zullen wij hiervoor de totale kosten vergoeden, exclusief de verzendkosten. Dit geldt alleen voor artikelen die niet voor u op maat gemaakt zijn en de artikelen die niet uitgesloten zijn van retourneren. The Colour Bee betaalt u binnen 10 werkdagen uw aankoopbedrag terug als de producten onbeschadigd in de originele en onbeschadigde verpakking door ons ontvangen zijn. Heeft u geen verzendkosten voor uw bestelling betaald, dan wordt het terug te betalen aankoopbedrag verminderd met de standaard-verzendkosten.
Wilt u producten retourneren, neem dan vooraf contact op met The Colour Bee. 

4.5 Indien een artikel verkeerd is opgestuurd, dan wordt dat kosteloos door ons omgeruild. Neem in dat geval binnen 3 dagen contact op met The Colour Bee.

4.6 De kleuren van de stof kunnen afwijken ten opzichte van de kleur op het beeldscherm. Op kleurafwijking kunnen geen artikelen retour worden gezonden.

Artikel 5. Aanbiedingen/overeenkomsten

5.1 Alle aanbiedingen van The Colour Bee zijn vrijblijvend. The Colour Bee behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen.

5.2 Een overkomst komt pas tot stand na acceptatie van de bestelling door The Colour Bee. The Colour Bee is gerechtigd een bestelling te weigeren of hier voorwaarden aan te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt The Colour Bee dit binnen 10 werkdagen mee na ontvangst van de bestelling.

5.3 Mocht het onverhoopt voorkomen dat u een artikel besteld heeft dat uitverkocht blijkt te zijn, dan krijgt u het geld van het betreffende artikel zo spoedig mogelijk op uw rekening teruggestort.

Artikel 6. Prijzen en kosten

6.1 De vermelde prijzen van de aangeboden producten zijn in euro’s, inclusief 21% BTW.

6.2 De prijzen zijn exclusief verzendkosten.

6.3 Wij rekenen binnen Nederland € 4,- aan verzendkosten tot een bedrag van € 45,-.  Voor bestellingen vanaf € 45,- rekenen wij geen verzendkosten. Verzendkosten naar Duitsland € 5,- tot een bedrag van € 75,-. Verzendkosten naar Frankrijk 13,25 tot een bedrag van € 90,-.
Voor informatie over verzendkosten naar overige landen neemt u contact met ons op.

Artikel 7. Producten

7.1 Alle aanbiedingen, prijzen en afbeeldingen zijn onder voorbehoud van typefouten en/of kleurafwijking.

Artikel 8. Overmacht

8.1 The Colour Bee heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, door u dit schriftelijk mede te delen zonder dat The Colour Bee gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

8.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet The Colour Bee kan worden toegerekend, omdat dit niet te wijten is door haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 9. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

9.1 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

9.2 Indien een of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met The Colour Bee in strijd mocht zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door The Colour Bee vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. De overige voorwaarden blijven onverminderd van kracht.

Artikel 10. Privacy

10.1 Niets van de website van The Colour Bee mag worden gebruikt door derden zonder toestemming van The Colour Bee. Alle rechten zijn voorbehouden aan: The Colour Bee, Kloostermanswijk WZ 43, 7891HG Klazienaveen, BTW NL 003339175B38, KVK 78497213.

10.2 Alle gegevens die u verstrekt heeft via de website of per email worden door ons gebruikt en niet verstrekt aan derden.